Forum

Som förälder får du tillgång till I-ors forum. På forumet finns ett kalendarium som underlättar att hålla reda på viktiga datum. Där finns även möjlighet att interagera, diskutera och ställa frågor till andra föräldrar och personal.

Om du som förälder på I-or vill läsa mer om verksamheten, samlar vi på forumet viktig dokumentation, protokoll från styrelsearbetet, utvärderingar och information om pedagogiken.

Forum för föräldrar