Om I-or

I-or är en liten förskola med 18 barn och tre till fyra pedagoger, varav två förskollärare. I-or är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ och håller till i ljusa lokaler på Tideliusgatan vid den gröna Skånegläntan på Södermalm. I dagsläget är våra öppettider 07.30-17.00, måndag till fredag.

Vi är en aktiv föräldragrupp. Tillsammans ansvarar vi för driften av förskolan. Vad det innebär kan du läsa mer om under ”Föräldrarnas roll”. Det pedagogiska arbetet svarar I-ors fantastiska personal för. Läs mer om det under ”Pedagogik”.

I-or ingår i Stockholm stads kösystem. Vill du ställa ditt barn i kö hos oss loggar du in på stockholm.se och lägger till Kooperativet I-or bland dina förskoleval.

Är ni fortfarande intresserade av plats när det börjar närma sig förskolestart (terminen innan), hör av er till förskolechefen för att komma på visning.

Då vi inte är anslutna till den kommunala förskolekön följer vi urvalsgrunderna syskonförtur och kötid (punkt 3 och 4 enligt Stockholms stads riktlinjer för platsfördelning.)

Öppettider
Förskolan följer Stockholms stads regler för öppethållande. Vi uppmanar dock föräldrar att i god tid, eller snarast möjligen, informera om barnens ändrade närvarotid.

Klagomålsrutiner
Se bifogad fil för tillvägagångssätt vi klagomål på verksamheten och, eller föreningen

Läs gärna igenom informationen här på hemsidan innan du bestämmer dig. Har du fler frågor når du rekryteringsansvarig förälder på intresse@koopior.se eller förskolechef Jessica på jessica@koopior.se.

Välkommen att ställa ert barn i kö hos oss!