Pedagogik

Värme, solidaritet och jämlikhet präglade redan från början I-ors verksamhet. Än idag är det ledorden i det pedagogiska arbetet.

Att vara barn på I-or ska vara lustfyllt. Skapandet är viktigt. Genom lättillgängligt material uppmuntras barnen att ta initiativ till att rita, måla och pyssla på obestämda tider både inomhus och utomhus. Åren på I-or ska vara fyllda av upplevelser från skogen, spännande platser och lekparker runt om i Stockholm. Vid utflykter går barnen till skogen och lekparker, men det förekommer också besök på barnteater, barnkonserter och utställningar anpassade för den egna åldersgruppen. Barnen som går sitt sista år på förskolan har en gemensam klubb tillsammans med andra förskolor, där de bland annat förbereds inför skolstarten.

Genusperspektivet genomsyrar I-ors pedagogiska inriktning. Tillsammans vill vi ge barnen inflytande, delaktighet och självkänsla. Barnen får lära sig att det är lika modigt att våga prova nya saker som att våga säga ifrån. Vi har under åren på olika sätt lärt oss mer genom handledning, utbildning och föreläsningar samt haft en doktorand som auktionsforskat hos oss under ett år. Genusperspektivet finns självklart med när vi köper in litteratur och leksaker.

I-or arbetar aktivt med konfliktlösning där barnen själv får vara delaktiga, genom att med en vuxen prata om känslor och hur man tillsammans kan lösa en konflikt i vardagen. Genom att vuxna deltar både passivt och aktivt i leken, är lyssnande och inkännande, ska barnen alltid känna sig trygga på I-or.

Det är I-ors anställda pedagoger som ansvarar för pedagogiken. Arbetet sker utifrån de givna riktlinjerna i den reviderade läroplanen för förskolan, Stockholms stads förskoleplan och skollagen, samt I-ors egna mål med barngruppen.