Pedagogik

Värme, solidaritet och jämlikhet präglade redan från början I-ors verksamhet. Än idag är det ledorden i det pedagogiska arbetet.

Vi har ett Projektinriktat arbetssätt där vi pedagoger är nyfikna medforskare. Varje år har vi ett övergripande tema och sedan utgår vi i de olika åldersgrupperna utifrån just de barnens intressen. Vi vill skapa ett lustfyllt lärande där barnens egna idéer och reflektioner får stå till grund.

På I-or är det väldigt viktigt med ett genusmedvetet och normkritiskt klimat. Vi väljer varsamt ut litteratur, material, leksaker, sånger med mera. Vi könar inte någon och använder istället ord som kompisar, barn, vuxna och människor.

En gång i veckan har barnen yogastund och miniröris. Det minskar stress och stärker självkänsla och koncentrationsförmåga.

Vår barngrupp är mestadels åldersblandad och vi upplever att våra stora barn blir vänliga, omhändertagande och mogna barn samt att de yngre barnen har fina förebilder och växer av att se dessa.

Vi tror på en liten trygg barngrupp med bra personaltäthet. Barnen ska komma ut från Ior som trygga barn med bra självkänsla och ett nyfiket driv.