Föräldrarnas roll

Som förälder på I-or har du flera olika roller – du är förälder, men även arbetsgivare, och vissa år även styrelseledamot. Du kommer att jobba i barngruppen, städa lokalerna och bjudas på trevliga sammankomster.

Jobba i barngrupp

I-or har anställd personal men utöver det arbetar varje förälder cirka två dagar per termin, en torsdag och en fredag. Det innebär att barnen i slutet på varje vecka får träffa och lära känna en av sina kompisars föräldrar, och som förälder får du lär känna ditt barns vänner och att du får en ovärderlig inblick i ditt barns vardag.

Under covid-19-pandemin jobbar inte föräldrar i barngrupp utan istället har man sitt barn hemma de dagar man skulle ha jobbat.

Städning

Varje förälder städar en arbetsvecka per termin, på kvällstid måndag till fredag. Städningen tar cirka två till tre timmar per tillfälle och under städveckan ansvarar du för att I-ors lokaler är rena och fina, och att barn och personal vistas i en trevlig miljö. Utöver detta sker en gemensam storstädning av förskolan i samband med terminsstart.

Möten

En gång per termin har vi föräldramöte som planeras av personalen. I anslutning till föräldramötet hålls även ett föräldraråd (I-or-råd). Föräldrarådets syfte och funktion är att vara rådgivande i frågor som avhandlas på styrelsemötena och det är obligatorisk närvaro för en förälder per familj på föräldraråden. I mars hålls en årsstämma för kooperativet i samband med I-or-råd och även då är det obligatorisk närvaro för en vuxen per familj.

Ansvarsposter

Ansvaret för föräldrakooperativet i sin helhet delar vi på. Som förälder sitter du antingen i styrelsen eller innehar en av de ansvarsposter som finns. Det är allt från matansvarig som sköter inköp av frukt och mellanmål, till fixargruppen som sköter praktiskt arbete som att sätta upp hyllor och fixa annat i lokalerna.

Styrelsearbete 

Under tiden på I-or förväntas man att någon gång sitta med i styrelsen eller inneha någon av de tyngre ansvarsposterna utanför styrelsen. För närvarande har vi fem ordinarie styrelseledamöter, men andra föräldrar kan vid behov adjungeras till styrelsemötena. Förskolechefen är alltid adjungerad till mötena.

Ekonomiskt ansvar

De föräldrar som sitter i styrelsen har formellt ett ekonomiskt ansvar. Vad det ansvaret innebär informerar styrelsen nya föräldrar om.

Viktigt

Vi arbetar med jämlikhet. Därför är det viktigt att barnets alla föräldrar tar lika stort ansvar. Inte bara för barnen, utan även för verksamheten i stort.

All kommunikation föräldrar emellan genomsyras av respekt och uppmuntran.

Det är vi föräldrar som gemensamt och tillsammans med pedagogerna gör I-or till det vi vill att det ska vara. Det innebär ett stort ansvar, men också en unik möjlighet att påverka och förbättra verksamheten tillsammans.