FÖRÄLDRARNAS ROLL

FÖRÄLDRARNAS ROLL

FÖRÄLDRARNAS ROLL

På I-or är föräldrarna delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Det blir en trygghet för både barn och vuxna! Här arbetar föräldrar och personal tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för det viktigaste vi har – våra barn.

På I-or är föräldrarna delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Det blir en trygghet för både barn och vuxna! Här arbetar föräldrar och personal tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för det viktigaste vi har – våra barn.

Jobba i barngrupp

Jobba i barngrupp

Jobba i barngrupp

I-or har anställd personal men utöver det arbetar varje förälder cirka två dagar per termin, en torsdag och en fredag. Det innebär att barnen i slutet på varje vecka får träffa och lära känna en av sina kompisars föräldrar, och som förälder får du lär känna ditt barns vänner och att du får en ovärderlig inblick i ditt barns vardag.

I-or har anställd personal men utöver det arbetar varje förälder cirka två dagar per termin, en torsdag och en fredag. Det innebär att barnen i slutet på varje vecka får träffa och lära känna en av sina kompisars föräldrar, och som förälder får du lär känna ditt barns vänner och att du får en ovärderlig inblick i ditt barns vardag.

Städning och underhåll

Städning och underhåll

Städning och underhåll

Varje förälder städar en arbetsvecka per termin, på kvällstid måndag till fredag. Städningen tar cirka två timmar per tillfälle och under städveckan ansvarar du för att I-ors lokaler är rena och fina, och att barn och personal vistas i en trevlig miljö. Utöver detta sker en gemensam storstädning av förskolan i samband med terminsstart.

Varje förälder städar en arbetsvecka per termin, på kvällstid måndag till fredag. Städningen tar cirka två timmar per tillfälle och under städveckan ansvarar du för att I-ors lokaler är rena och fina, och att barn och personal vistas i en trevlig miljö. Utöver detta sker en gemensam storstädning av förskolan i samband med terminsstart.

Föräldrarna är delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Det blir en trygghet för både barn och vuxna! Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för våra barn.

Föräldrarna är delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Det blir en trygghet för både barn och vuxna! Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för våra barn.

Föräldrarna är delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Det blir en trygghet för både barn och vuxna! Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för våra barn.

Möten

Möten

En gång per termin har vi föräldramöte som planeras av personalen. I anslutning till föräldramötet hålls även ett föräldraråd (I-or-råd). Föräldrarådets syfte och funktion är att vara rådgivande i frågor som avhandlas på styrelsemötena och det är obligatorisk närvaro för en förälder per familj på föräldraråden. I mars hålls en årsstämma för kooperativet i samband med I-or-råd och även då är det obligatorisk närvaro för en vuxen per familj.

En gång per termin har vi föräldramöte som planeras av personalen. I anslutning till föräldramötet hålls även ett föräldraråd (I-or-råd). Föräldrarådets syfte och funktion är att vara rådgivande i frågor som avhandlas på styrelsemötena och det är obligatorisk närvaro för en förälder per familj på föräldraråden. I mars hålls en årsstämma för kooperativet i samband med I-or-råd och även då är det obligatorisk närvaro för en vuxen per familj.

Ansvarsposter

Ansvarsposter

Ansvaret för föräldrakooperativet i sin helhet delar vi på. Som förälder sitter du antingen i styrelsen eller innehar en av de ansvarsposter som finns. Det är allt från  matansvarig som sköter inköp av frukt och mellanmål, till fixargruppen som sköter praktiskt arbete som att sätta upp hyllor och fixa annat i lokalerna. De föräldrar som sitter i styrelsen har formellt ett ekonomiskt ansvar. Styrelsen informerar nya föräldrar om detta.

Ansvaret för föräldrakooperativet i sin helhet delar vi på. Som förälder sitter du antingen i styrelsen eller innehar en av de ansvarsposter som finns. Det är allt från  matansvarig som sköter inköp av frukt och mellanmål, till fixargruppen som sköter praktiskt arbete som att sätta upp hyllor och fixa annat i lokalerna. De föräldrar som sitter i styrelsen har formellt ett ekonomiskt ansvar. Styrelsen informerar nya föräldrar om detta.

Viktigt

Viktigt

Vi arbetar med jämlikhet. Därför är det viktigt att barnets alla föräldrar tar lika stort ansvar. Inte bara för barnen, utan även för verksamheten i stort. All kommunikation föräldrar emellan genomsyras av respekt och uppmuntran. Det är vi föräldrar som gemensamt och tillsammans med pedagogerna gör I-or till det vi vill att det ska vara. Det innebär ett stort ansvar, men också en unik möjlighet att påverka och förbättra verksamheten

tillsammans.

Vi arbetar med jämlikhet. Därför är det viktigt att barnets alla föräldrar tar lika stort ansvar. Inte bara för barnen, utan även för verksamheten i stort. All kommunikation föräldrar emellan genomsyras av respekt och uppmuntran. Det är vi föräldrar som gemensamt och tillsammans med pedagogerna gör I-or till det vi vill att det ska vara. Det innebär ett stort ansvar, men också en unik möjlighet att påverka och förbättra verksamheten

tillsammans.

Låter det som mycket?

Låter det som mycket?

På I-or har de flesta föräldrarna heltidsjobb och flera barn att ta hand om – ändå är engagemanget i kooperativet både roligt och givande! Vi stöttar så klart varandra när någon behöver hjälp eller har det svårt att få ihop tiden. Om ditt barn får en plats på I-or får du mer detaljerad information. Nya familjer får också en fadderfamilj tilldelad att vända sig till med frågor och funderingar under den första tiden. Är du nyfiken eller vill besöka förskolan är du välkommen att kontakta oss – vi berättar gärna mer och visar runt!

På I-or har de flesta föräldrarna heltidsjobb och flera barn att ta hand om – ändå är engagemanget i kooperativet både roligt och givande! Vi stöttar så klart varandra när någon behöver hjälp eller har det svårt att få ihop tiden. Om ditt barn får en plats på I-or får du mer detaljerad information. Nya familjer får också en fadderfamilj tilldelad att vända sig till med frågor och funderingar under den första tiden. Är du nyfiken eller vill besöka förskolan är du välkommen att kontakta oss – vi berättar gärna mer och visar runt!

Föräldrakooperativet I-or
Tideliusgatan 31, 118 69 Stockholm

Telefon: 072-002 90 93
E-post: jessica@koopior.se

Föräldrakooperativet I-or
Tideliusgatan 31, 118 69 Stockholm

Telefon: 072-002 90 93
E-post: jessica@koopior.se

Föräldrakooperativet I-or
Tideliusgatan 31, 118 69 Stockholm

Telefon: 072-002 90 93
E-post: jessica@koopior.se