OM OSS

OM OSS

OM OSS

I-or är en liten förskola med 18 barn och fyra pedagoger, varav två förskollärare. I-or är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ och vi håller till i ljusa lokaler på Tideliusgatan vid den gröna Skånegläntan på Södermalm.

I-or är en liten förskola med 18 barn och fyra pedagoger, varav två förskollärare. I-or är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ och vi håller till i ljusa lokaler på Tideliusgatan vid den gröna Skånegläntan på Södermalm.

Såhär jobbar vi

Såhär jobbar vi

På I-or använder vi ett projektinriktat arbetssätt och försöker alltid utgå ifrån barnens intressen. Vi arbetar i olika projektgrupper där barnen är indelade utifrån ålder eller intresse. Utöver projektarbete så samlas de blivande skolbarnen med andra blivande skolbarn från kooperativ på Södermalm, på något som vi kallar Klubben. Där arbetar man skolförberedande och barnen får chans att knyta fler kontakter innan skolan. En gång i veckan har barnen något vi kallar Miniröris, då får de prova på yoga, rörelse och massage. Detta är en harmonisk stund som ger kroppsmedvetenhet, lugn och mycket glädje!

På I-or använder vi ett projektinriktat arbetssätt och försöker alltid utgå ifrån barnens intressen. Vi arbetar i olika projektgrupper där barnen är indelade utifrån ålder eller intresse. Utöver projektarbete så samlas de blivande skolbarnen med andra blivande skolbarn från kooperativ på Södermalm, på något som vi kallar Klubben. Där arbetar man skolförberedande och barnen får chans att knyta fler kontakter innan skolan. En gång i veckan har barnen något vi kallar Miniröris, då får de prova på yoga, rörelse och massage. Detta är en harmonisk stund som ger kroppsmedvetenhet, lugn och mycket glädje!

Pedagogik

Pedagogik

Värme, solidaritet och jämlikhet präglade redan från början I-ors verksamhet. Än idag är det ledorden i det pedagogiska arbetet. Vi har ett Projektinriktat arbetssätt där vi pedagoger är nyfikna medforskare. Varje år har vi ett övergripande tema och sedan utgår vi i de olika åldersgrupperna utifrån just de barnens intressen. Vi vill skapa ett lustfyllt lärande där barnens egna idéer och reflektioner får stå till grund.

Värme, solidaritet och jämlikhet präglade redan från början I-ors verksamhet. Än idag är det ledorden i det pedagogiska arbetet. Vi har ett Projektinriktat arbetssätt där vi pedagoger är nyfikna medforskare. Varje år har vi ett övergripande tema och sedan utgår vi i de olika åldersgrupperna utifrån just de barnens intressen. Vi vill skapa ett lustfyllt lärande där barnens egna idéer och reflektioner får stå till grund.

Normkritik

Normkritik

På I-or är det väldigt viktigt med ett genusmedvetet och normkritiskt klimat. Vi könar inte någon och använder istället ord som kompisar, barn, vuxna och människor. Vi väljer varsamt ut litteratur, material, leksaker, sånger med mera. Öppna och normbrytande huvudroller och biroller etableras och en mångfald av familjekonstellationer syns genom lek och samtal och medvetna val av litteratur och material.

På I-or är det väldigt viktigt med ett genusmedvetet och normkritiskt klimat. Vi könar inte någon och använder istället ord som kompisar, barn, vuxna och människor. Vi väljer varsamt ut litteratur, material, leksaker, sånger med mera. Öppna och normbrytande huvudroller och biroller etableras och en mångfald av familjekonstellationer syns genom lek och samtal och medvetna val av litteratur och material.

På I-or strävar vi efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Varje individ har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara framsteg och övervinna svårigheter.

På I-or strävar vi efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Varje individ har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara framsteg och övervinna svårigheter.

På I-or strävar vi efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Varje individ har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara framsteg och övervinna svårigheter.

Föräldrakooperativet I-or
Tideliusgatan 31, 118 69 Stockholm

Telefon: 072-002 90 93
E-post: jessica@koopior.se

Föräldrakooperativet I-or
Tideliusgatan 31, 118 69 Stockholm

Telefon: 072-002 90 93
E-post: jessica@koopior.se

Föräldrakooperativet I-or
Tideliusgatan 31, 118 69 Stockholm

Telefon: 072-002 90 93
E-post: jessica@koopior.se